Deskripsi Tugas Pegawai Penguat Kuasa KP41

Jawatan Pegawai Penguat Kuasa KP41 adalah antara perjawatan di dalam Perkhidmatan Awam Malaysia yang sering menjadi pilihan lepasan graduan. Ia merupakan jawatan di bawah kumpulan Pengurusan dan Profesional.

Boleh dikatakan setiap tahun terdapat pengambilan baharu untuk jawatan ini, seperti diiklankan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) samada menerusi portal rasmi SPA mahupun di laman media sosial Facebook SPA. Ia berikutan jawatan ini tersedia di dalam pelbagai jabatan dan kementerian.

Deskripsi Tugas Seorang Pegawai Penguatkuasa KP41

Pegawai Penguatkuasa KP41

Berikut adalah antara tugas dan tanggungjawab seorang Pegawai Penguatkuasa (tertakluk kepada jabatan/kementerian tertentu):

 • Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (Jabatan Perkhidmatan Haiwan) - Menyelaras dan membuat pengesanan terhadap Pentadbiran Am dan perlaksanaan aktiviti Penguatkuasaan Undang-undang Jabatan di peringkat Cawangan/Unit Penguatkuasaan Negeri serta membantu Pengarah dalam melaksanakan Pentadbiran Am Bahagian Penguatkuasaan.
 • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara Hidup - Bertanggungjawab ke atas Unit Tugas-tugas Khas yang berkaitan dengan Penguatkuasaan Undang-undang, Unit Perlesenan serta Unit Pendakwaan dan Kompaun.
 • Bertanggungjawab menguatkuasakan Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333), Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 (Akta 334) serta Kaedah-kaedah Pengangkutan Jalan, mengurus, memantau, mengkaji segala aktiviti penguatkuasaan operasi, pendakwaan dan siasatan dengan cekap dan berkesan serta memberi khidmat nasihat, memenuhi keperluan dan harapan stakeholders.

Bagi Pegawai Penguatkuasa KP41 di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara Hidup, skop dan tugas meliputi:
 • Menangani isu-isu kenaikan harga dan membendung kegiatan manipulasi harga dalam Negara melalui penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan (AKHAP) 2011 di setiap peringkat perniagaan.
 • Melaksanakan Skim Kawalan Harga Musim Perayaan (SHMMP) di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 bagi melindungi pengguna daripada peniaga-peniaga yang ingin mengambil kesempatan menjual harga barang terkawal melebihi harga yang telah ditetapkan semasa musim perayaan.
 • Membanteras ketirisan barangan kawalan bersubsidi serta menstabilkan bekalan barang-barang perlu supaya mudah diperolehi di pasaran di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 dan Akta Kawalan Bekalan 1961.
 • Menyiasat aduan pengguna di bawah undang-undang yang dikuatkuasakan bagi memastikan persekitaran perniagaan yang sihat dan beretika. Membanteras aktiviti perniagaan yang tidak beretika bagi melindungi pengguna daripada dieksploitasi oleh peniaga di bawah Akta Sewa Beli 1967, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993, Akta Pelindungan Pengguna 1999 dan Akta Perihal Dagangan 2011 termasuk aktiviti jualan murah, jualan pintu ke pintu, perjanjian sewa beli, penentusahan alat timbang dan sukat serta penggunaan perbahasaan halal.
 • Mengeluarkan permit barang kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi tujuan pengedaran barang kawalan. Melindungi hak harta intelek di bawah Akta Hakcipta 1987 bagi karya-karya yang layak mendapat perlindungan hak cipta termasuk karya sastera, filem, muzik, bunyi, seni dan siaran.
 • Menggalakkan amalan perdagangan yang baik dengan melarang perihal dagangan palsu dan pernyataan palsu atau mengelirukan berhubung dengan pembekalan barang-barang dan perkhidmatan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011.
 • Mengawalselia aktiviti pelesenan dan pengilangan cakera optik di bawah Akta Cakera Optik 2000. Membantu mengawalselia aktiviti Francais dengan memastikan francaisor dan francaisi mematuhi undang-undang yang telah diperuntukan di bawah Akta Francais 1998.
 • Melindungi hak harta intelek di bawah Akta Cap Dagangan 2019 berhubung perlindungan cap dagangan berdaftar dan di bawah Akta Hakcipta 1987.

Sifat Calon Untuk Jawatan Pegawai Penguatkuasa KP41

Berikut adalah sifat-sifat yang perlu ada untuk menjawat jawatan KP41:

 1. Integriti.
 2. Bertanggungjawab.
 3. Profesionalisme.
 4. Kebebasan, adil dan saksama.
 5. Kualiti.
 6. Kerahsiaan.
 7. Kompetensi dan ketelitian.
 8. Disiplin diri.
 9. Kejujuran.
 10. Intelektual.


MAHU DAPATKAN 200 SOALAN LATIHAN UJIAN PSIKOMETRIK PENGUATKUASA KP41?Buat persediaan untuk Ujian Psikometrik Pegawai Penguatkuasa KP41, gunakan 200 soalan latihan sebagai latih-tubi mengukur kecenderungan dan KONSISTENSI diri anda sebagai calon, sesuai dengan sifat yang diperlukan sebagai Pegawai Penguatkuasa KP41.

Rujukan terbukti telah membantu puluhan ribu calon beroleh kejayaan sejak 2009!

Dapatkan pakej rujukan ini sekarang menerusi pautan - [Tempah Rujukan Psikometrik].

Susah nak pilih jawapan nanti kalau terkial-kial, elok ada persediaan agar dah selesa dengan segala bentuk jenis soalan psikometrik.

Tak rugi !!