Panduan Lulus Temuduga Kerja Kerajaan

Contoh Soalan PSEE Pegawai Penguatkuasa KP41

Adakah anda calon Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) bagi jawatan Pegawai Penguatkuasa KP41 ini? Jika ya, anda sekali lagi antara bertuah kerana menemui saluran yang betul untuk mendapatkan rujukan dan panduan PSEE terkini bagi jawatan KP41 ini.

Anda pastinya tertanya-tanya bagaimanakah bentuk soalan bagi PSEE Pegawai Penguatkuasa 2023. Sebagai salah seorang calon yang mahu lulus di dalam peperiksaan ini, anda ingin buat persediaan sebelum peperiksaan sebenar.

Contoh Soalan PSEE Pegawai Penguatkuasa KP41


Biasanya, PSEE untuk jawatan ini akan melibatkan dua seksyen seperti di bawah. Ia merupakan peperiksaan online biasa untuk melihat samada calon mampu membuat keputusan dengan baik selain mempunyai kefahaman yang baik di dalam Bahasa Inggeris.

Peperiksaan online ini akan melibatkan dua seksyen utama iaitu:

  • Seksyen A - Daya Penyelesaian Masalah
  • Seksyen B - Kefahaman Bahasa Inggeris


Terlibat Ujian Psikometrik KP41?
Gunakan rujukan khusus untuk peperiksaan online Ujan Psikometrik ini. Elakkan menggunakan rujukan versi lapuk yang boleh mengelirukan anda. Nanti kecewa!!

Untuk persediaan Ujian Psikometrik KP41, boleh gunakan rujukan ini - Rujukan Psikometrik 2023

Seksyen A bakal memperlihatkan soalan-soalan berbentuk soalan matematik melibatkan operasi am seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Ia juga akan melibatkan pengiraan pecahan, peratus, nisbah dan seumpamanya.

Contohnya:

7 tan 29 kg – 3 tan 145 kg

A. 4 tan 84 kg
B. 4 tan 884 kg
C. 3 tan 84 kg
D. 3 tan 884 kg

Soalan akan menjadi semakin sukar apabila ada soalan daya penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan, contohnya persamaan kuadratik atau persamaan linear.

Contohnya:

Selesaikan persamaan kuadratik berikut:

(x + 2)2 = 2x + 7

A. 1
B. -1
C. 3
D. -3

Soalan akan ditanya samada dalam bentuk soalan yang direct, atau dalam bentuk pernyataan situasi.

Contohnya:

Anas membeli 50 kotak coklat dan setiap kotak mengandungi 215 biji gula-gula. Anas
kemudiannya membungkus semua gula-gula itu secara sama banyak ke dalam 25 paket.
Berapa biji coklatkah yang terdapat dalam setiap paket?

A. 325
B. 350
C. 425
D. 430


Amnya, seksyen A akan menyoal calon berkaitan kemahiran logik, kemahiran menginterpretasi data dan seperti telah diterangkan, konsep matematik.


Seksyen B akan menguji calon mengenai kefahaman calon kepada beberapa aspek, samada kefahaman teks diberikan, penggunaan tatabahasa yang betul dan sebagainya.

Jika anda seorang yang mahir dalam Bahasa Inggeris, seksyen ini biasanya tidak menjadi masalah, dan ramai calon berjaya lulus dengan baik.

Cuma, ada calon sebelum ini mengatakan seksyen ini sukar apabila melibatkan olahan ayat yang seakan-akan sama maksud.

Seandainya anda merupakan calon peperiksaan online untuk Pegawai Penguatkuasa KP41, dan merasakan keperluan untuk mendapatkan sumber rujukan serta lebih banyak contoh-contoh soalan untuk seksyen A dan seksyen B, boleh gunakan rujukan khas di bawah ini:

[+] https://affiliates.jvsecurepay.com/tim/ebookextra/rujukanpsee

Rujukan ini merupakan rujukan am untuk PSEE yang membabitkan penilaian penilaian seksyen di atas. Seandainya calon hanya terbabit atau dipanggil untuk Ujian Psikometrik sahaja, boleh gunakan pakej rujukan Ujian Psikometrik Tim Infokerjaya di bawah:


Semoga bermanfaat.