15 Contoh Soalan Ujian Psikometrik Jurutera J41

Masih lagi mencari contoh-contoh soalan untuk persediaan penilaian Ujian Psikometrik bagi jawatan Jurutera gred J41? Jangan risau, dalam blog ini, ada banyak contoh soalan ujian psikometrik yang boleh anda jadikan panduan.

Namun, untuk post ini, kami telah sediakan lebih kurang 15 contoh soalan latihan yang khusus untuk jawatan Jurutera J41 (Kementerian Kerja Raya Malaysia). Soalan-soalan disediakan telah disesuaikan dengan deskripsi tugas dan ciri-ciri diperlukan untuk jawatan ini.

15 Soalan Ujian Psikometrik Jurutera gred J41

Soalan Latihan untuk Ujian Psikometrik Jurutera J41

Tugas dan tanggungjawab bagi seorang Jurutera J41 agak luas, ia melibatkan banyak cabang antaranya, aspek pentadbiran dan pengurusan organisasi, aspek mekanikal dan infrastruktur, aspek teknikal dan juga aspek elektrikal.

Seorang penjawat jawatan Jurutera J41 di Kementerian Kerja Raya Malaysia perlu memiliki kecenderungan seperti berintegriti, Esprit de Corps. bertanggungjawab, profesionalisme, menitik-beratkan kualiti, menjaga kerahsiaan, kompetensi dan ketelitian serta mempunyai disiplin diri yang tinggi.

Contoh Soalan Psikometrik Jurutera gred J41

1. Saya gemar membaca majalah kejuruteraan berbanding majalah hiburan

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju

2. Saya tidak akan membandingkan harga barangan jika terdesak untuk menggunakannya

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

3. Saya tidak boleh menerima kegagalan

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Kurang Setuju
D. Setuju
E. Sangat Setuju

4. Ganjaran mendorong kejayaan seseorang

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju

5. Untuk mempelajari peralatan elektronik baru, saya mencubanya dahulu, kemudian baru membaca manual yang disediakan.

A. Sangat setuju
B. Setuju
C. Tidak pasti
D. Tidak setuju
E. Sangat tidak setuju

6. Saya tidak peduli jika kawan saya gagal

A. Sangat menggambarkan diri saya
B. Menggambarkan diri saya
C. Agak menggambarkan diri saya 
D. Tidak menggambarkan diri saya
E. Sangat tidak menggambarkan diri saya

7. Saya suka membina sesuatu

A. Sangat menggambarkan diri saya
B. Menggambarkan diri saya
C. Agak menggambarkan diri saya 
D. Tidak menggambarkan diri saya
E. Sangat tidak menggambarkan diri saya

8. Saya mendapat markah tinggi dalam matapelajaran Matematikk di sekolah

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

9. Saya lebih banyak mendengar dari berkata-kata

A. Sangat kerap
B. Kerap
C. Tidak pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak pernah

10. Saya ingin mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam

A. Sangat tidak setuju
B. Agak tidak setuju
C. Tidak setuju mahupun setuju
D. Agak setuju
E. Sangat setuju

11. Kritikan boleh menghalang prestasi kerja

A. Sangat setuju
B. Setuju
C. Tidak pasti
D. Tidak setuju
E. Sangat tidak setuju

12. Jika saya diarah melakukan sesuatu tanpa panduan terperinci, saya akan usahakan juga sehingga berjaya

A. Sangat setuju
B. Setuju
C. Tidak pasti
D. Tidak setuju
E. Sangat tidak setuju

13. Saya suka melakukan aktiviti yang memajukan saya

A. Ya
B. Tidak

Lihat lagi beberapa contoh soalan Psikometrik Ya/Tidak, di Sini.

14. Prestasi kerja boleh ditingkatkan dengan kritikan

A. Setuju
B. Tidak Pasti
C. Tidak setuju

15. Ganjaran adalah salah satu bentuk rasuah

A. Setuju
B. Tidak Pasti
C. Tidak setuju


Rujukan Ujian Psikometrik serta 200 Contoh Soalan!