6 Contoh Soalan Ujian Psikometrik - Pendirian Calon

Ujian Psikometrik SPA adalah penilaian penting untuk pengambilan kerjaya penjawat awam. Calon yang dipanggil untuk mengambil ujian ini perlu lulus sebelum dibenarkan ke peringkat seterusnya. Tiada markah lulus khusus dinyatakan oleh pihak SPA bagi ujian penilaian Psikometrik ini, cuma hanya dinyatakan samada calon itu lulus atau gagal sahaja.

Keputusan lulus atau gagal ini diperoleh berdasarkan jumlah markah merit yang berjaya dikumpulkan oleh calon untuk keseluruhan soalan ditanya. Ini bermaksud, calon wajib menjawab kesemua 200 soalan yang disediakan agar mampu mendapat jumlah keseluruhan markah merit yang ditetapkan bagi sesuatu jawatan yang dipohon. Setiap jawapan ada markah merit yang tersendiri dan berbeza antara satu sama lain. Bermaksud, tiada jawapan yang salah kerana jawapan diberikan untuk menilai keperibadian, kecenderungan, minat dan sikap calon.

Contoh Soalan Ujian Psikometrik Menilai Pendirian Calon

Contoh Soalan Ujian Psikometrik - Penilaian Pendirian

Berikut disediakan beberapa tips untuk menghadapi Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik untuk rujukan calon.

Antara soalan yang ditanya di dalam Ujian Psikometrik SPA ialah berkaitan pendirian calon. Soalan akan cuba mengaitkan antara pendirian secara peribadi dan juga kolektif.

Soalan akan ditanya di dalam ayat yang bersifat positif atau yang menggambarkan kecenderungan positif. Dan jawapan pula disertakan dalam bentuk penilaian terhadap kekuatan pendirian calon terhadap soalan, samada dalam bentuk penyataan, masalah, tindakan yang dilakukan dan pelbagai lagi.

Muat-turun Pakej Rujukan Terkini Ujian Psikometrik SPA - 200+ Contoh Soalan dan Huraian, BONUS untuk pakej khas! - DAPATKAN SEKARANG!

Bagaimana nak mengecam soalan-soalan yang dimaksudkan? Berikut adalah contoh-contoh soalan bersifat positif yang akan melihat kepada kecenderungan personaliti dan pendirian:

1. Saya biasanya bekerja sehingga tugas diselesaikan, bukan berhenti setelah tamat masa.

A - Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya
B - Tidak Menggambarkan Diri Saya
C - Agak Menggambarkan Diri Saya
D - Menggambarkan Diri Saya
E - Sangat Menggambarkan Diri Saya

2. Saya cenderung untuk mengeksplorasi pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah.

A - Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya
B - Tidak Menggambarkan Diri Saya
C - Agak Menggambarkan Diri Saya
D - Menggambarkan Diri Saya
E - Sangat Menggambarkan Diri Saya

3. Saya suka membuat senarai tugasan dan melaksanakannya secara berperingkat.

A - Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya
B - Tidak Menggambarkan Diri Saya
C - Agak Menggambarkan Diri Saya
D - Menggambarkan Diri Saya
E - Sangat Menggambarkan Diri Saya

4. Saya mempunyai kecenderungan untuk membuat penilaian terhadap situasi sebelum membuat keputusan atau tindakan.

A - Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya
B - Tidak Menggambarkan Diri Saya
C - Agak Menggambarkan Diri Saya
D - Menggambarkan Diri Saya
E - Sangat Menggambarkan Diri Saya

5. Saya mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tatacara perlaksanaan kerja.

A - Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya
B - Tidak Menggambarkan Diri Saya
C - Agak Menggambarkan Diri Saya
D - Menggambarkan Diri Saya
E - Sangat Menggambarkan Diri Saya

6. Saya tiada masalah dalam menerima pendapat orang lain untuk penyelesaian masalah yang lebih baik.

A - Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya
B - Tidak Menggambarkan Diri Saya
C - Agak Menggambarkan Diri Saya
D - Menggambarkan Diri Saya
E - Sangat Menggambarkan Diri Saya

Bagaimana dengan contoh-contoh soalan Psikometrik berkaitan pendirian ini? Bolehkah anda memberikan atau memilih jawapan yang terbaik - yang mampu memberikan markah merit terbaik untuk diri anda? Adakah anda YAKIN jawapan yang telah diberikan akan memperlihatkan diri anda yang sebenar, jujur dan berpendirian dengan soalan-soalan lain yang mungkin berkaitan?

Bagaimana hendak memastikan yang anda tidak menjadi diri orang lain atau sekadar menjawab pada pandangan anda? Bukan sikap sebenar anda?

Latih Diri Untuk Jadi Seorang Yang Berpendirian - Buat Latih Tubi Contoh Soalan!!

Nak biasakan diri? Pastikan anda melakukan ulangkaji dan mendapatkan tips lengkap untuk menghadapi PSEE Ujian Psikometrik SPA ini, gunakan rujukan yang menyediakan soalan-soalan latih-tubi yang menyediakan huraian jawapan yang lengkap untuk kefahaman anda. Mulakan dari sekarang, guna RUJUKAN INI jika tidak mahu rugi!