25 Contoh Soalan PSEE Ujian Psikometrik 2023

Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) Ujian Psikometrik adalah merupakan satu ujian penilaian terhadap psikologi dan sikap. Ujian ini wajib lulus sebelum ke peringkat seterusnya, seperti ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia.

Psikometrik adalah ujian mengenai bidang pengajian berkaitan dengan teori dan teknik pengukuran psikologi. Ujian Psikometrik meliputi ujian berkaitan minat serta kecenderungan. Ia menguji sikap, integriti serta kompetensi calon menerusi pelbagai bentuk soalan yang boleh mengelirukan.

25 Contoh Soalan PSEE Psikometrik SPA

Rujukan Ujian PSEE Psikometrik SPA 2023

Soalan ujian psikometrik SPA ditanya menerusi pelbagai bentuk dan diberikan pilihan jawapan yang kadangkala mengelirukan. Calon dinilai menerusi soalan pelbagai pilihan samada berkaitan emosi, situasi, tindak-balas, dan juga penyelesaian matematik.

Penilaian ini diadakan untuk mengukur kekuatan emosi, minda, ingatan dan kefahaman terhadap ilmu, pengetahuan serta peraturan. Ujian ini adalah instrumen untuk mengukur pola-pola tabiat dan tingkah laku seseorang calon sebelum diambil untuk penilaian peringkat seterusnya - biasanya temuduga.

Soalan-soalan Psikometrik melibatkan penilaian Tret Personaliti yang akan mengukur dimensi berkaitan aptitud minda, kecenderungan minat dan tret personaliti. Tret personaliti yang bakal ditanya menerusi ujian psikometrik melibatkan antara lain:

 • Sikap agresif
 • Analitikal
 • Autonomi
 • Ketahanan
 • Kritik diri
 • Intelektual
 • Introvert/Ekstrovert
 • Bersandar
 • Pencapaian
 • Sokongan
 • Kejujuran dan lain-lain

25 Contoh Soalan PSEE Ujian Psikometrik

1. Dalam sebuah acara atau aktiviti, anda biasanya berbual dengan:
A. Ramai orang termasuk orang yang belum dikenali.
B. Segelintir orang yang sudah dikenali sahaja.

2. Anda lebih menumpukan pada orang yang
A. Waras fikiran (sensible)
B. Imaginatif

3. Di antara perkara yang kurang diterima ialah
A. Hidup tanpa arah tuju
B. Hidup seperti biasa

4. Semasa membuat penilaian, anda biasanya terpengaruh oleh
A. Undang-undang berbanding kondisi
B. Kondisi berbanding dengan undang-undang

5. Anda lebih memberi perhatian kepada hal-ehwal yang
A. Memberi keyakinan
B. Memberi perasaan terharu

6. Anda lebih menggemari acara yang dimulakan dengan
A. Masa yang tepat
B. Secara santai

7. Pilihan anda dibuat secara
A. Teliti
B. Rawak

8. Dalam kelompok sosial anda, maklumat yang anda terima biasanya
A. Terima maklumat awal
B. Terima maklumat akhir

9. Fakta yang anda baca, terima dan dengar
A. Fakta yang benar
B. Fakta yang salah

10. Ketua Jabatan sepatutnya menghargai  _______.
A. Dengan memberikan hadiah
B. Dengan mengucapkan tahniah serta kata penghargaan

11. Anda lebih gemar jika dikelaskan sebagai individu yang _______.
A. Sabar
B. Mesra

12. Anda membuat keputusan dengan _______.
A. Moral
B. Logik

13. Pengalaman dalam kehidupan terjadi secara _______.
A. Dirancang
B. Rawak

14. Anda perlu bersikap _______.
A. Serius dan bercita-cita tinggi
B. Santai dan senang berbincang

15. Apabila bergaul dengan orang ramai.
A. Anda memberi salam dahulu
B. Menunggu orang memberi salam

16. Saya berminat menjadi pengerusi untuk menubuhkan kelab kesihatan.
A. Ya
B. Tidak

17. Saya berminat menjadi penasihat kewangan.
A. Ya
B. Tidak

18. Saya suka menonton perlawanan bola sepak.
A. Ya
B. Tidak

19. Saya suka beriadah di hari minggu.
A. Ya
B. Tidak

20. Saya mudah untuk memberikan pandangan di dalam mesyuarat.
A. Ya
B. Tidak

21. Jika saya membanggakan diri, saya akan dipandang tinggi.
A. Setuju
B. Tidak Setuju

22. Saya berpendapat larangan merokok di tempat kerja adalah tidak wajar.
A. Setuju
B. Tidak Setuju

23. Saya suka melakukan aktiviti yang boleh memajukan diri saya.
A. Ya
B. Tidak

24. Apabila saya sedar kesilapan yang telah dilakukan, saya akan berikhtiar untuk berubah.
A. Ya
B. Tidak

25. Saya akan bertindak tegas apabila tidak berpuas-hati dengan kualiti dan hasil kerja seseorang.
A. Ya
B. Tidak

Contoh-contoh soalan di atas adalah ANTARA bentuk dan format soalan biasanya ditanya di dalam PSEE Ujian Psikometrik SPA. Soalan akan berdasarkan kepada keperluan perjawatan dan jabatan. Maka, bentuk soalan akan berubah-ubah dan semestinya berbeza pada setiap sesi mahupun pada setiap ujian.

Untuk berjaya menjawab ujian ini, kami syorkan calon terlibat untuk membuat banyak latih-tubi contoh soalan ujian agar membiasakan diri dengan format serta pola soalan yang pelbagai. Paling penting, latihan perlu dibuat di dalam masa yang ditetapkan kerana TEMPOH MASA adalah antara penyebab ramai calon gagal menjawab kesemua soalan dikemukakan.

Tonjolkan nilai positif apabila menjawab soalan-soalan diberikan. Namun, jangan abaikan nilai kejujuran di dalam diri. Pastikan konsisten dengan pemilihan jawapan.

Semoga berjaya.

Nak 200 Soalan Latihan Ujian Psikometrik terkini?
Jika anda masih mencari contoh soalan terbaik dan terbaharu untuk persediaan ujian penilaian ini, pastikan anda memperolehinya dari Tim Infokerjaya. Mereka dah bantu puluhan ribu calon berjaya melepasi tahap penilaian dengan baik sejak 2009 lagi.

Jika anda mahu tiru kejayaan calon sebelum anda, gunakan rujukan yang mereka gunakan.

Muat-turun rujukan di sini - Pakej Rujukan Psikometrik Terkini