40 Contoh Soalan Ujian Psikometrik Kadet Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD)

Pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia telah mengumumkan satu peperiksaan online (PSEE) iaitu Ujian Psikometrik akan diadakan untuk pemilihan KADET PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK bagi mengikuti PROGRAM DIPLOMA PASCASISWAZAH PENGURUSAN AWAM INTAN BAGI TAHUN 2024/2025 DI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA.

Ujian ini bakal diadakan pada 13-14 Disember 2023. Ujian Psikometrik ini mengandungi 564 soalan dalam pelbagai bentuk, berkemungkinan mengandungi soalan matematik serta pengetahuan am. Tempoh masa menjawab adalah 3 jam dan perlu dilaksanakan bermula jam 9 pagi sehingga 9 malam.

Contoh Soalan Ujian Psikometrik Kadet PTD

Seleksi 40 Contoh Soalan Ujian Psikometrik Kadet PTD

Untuk membantu calon sebagai persediaan kepada Ujian Psikometrik Disember ini, berikut adalah beberapa contoh soalan yang boleh dijadikan panduan am atau rujukan awal sebelum ujian sebenar.

Soalan adalah secara rawak dan dipilih bersesuaian dengan trait-trait penting pemilihan seorang calon kadet PTD M41.

1. Pesanan ibu bapa boleh membantu saya dalam membuat keputusan

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

2. Saya tidak berminat terhadap permasalahan yang memerlukan kajian

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

3. Jumlah 30 peratus ekuiti Bumiputera dalam dasar penswastaan negara patut diteruskan untuk memperbetulkan ketidakseimbangan dalam sektor korporat.

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju

4. Pegawai yang gagal dalam melaksanakan tindakan kawalan dan pengawasan tatatertib terhadap pegawai bawahannya dianggap cuai dan perlu dikenakan tindakan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju

5. Saya dipilih mewakili pelajar semasa di sekolah

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

6. Saya hanya bertegur sapa dengan orang yang saya kenali

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

7. Saya berbual dengan jiran apabila ada kelapangan

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

8. Saya akan membuktikan keputusan yang saya buat adalah betul

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

9. Menyelesaikan masalah menerusi rundingan adalah cara terbaik dalam menangani konflik luar negara

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju

10. Malaysia MADANI mewakili enam rukun iaitu M (keMampanan), A (kesejAhteraan), D (Daya cipta), A (hormAT), N (keyakiNan) dan I (Ihsan) yang menjadi tonggak dalam memeta hala tuju Malaysia menuju sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera.

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju

11. Tatakelola yang baik dalam sebuah organisasi mampu membanteras rasuah

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju

12. Program E-Dompet atau E-Rahmah wajar dipanjangan kepada B40 dan M40 

A. Sangat Tidak Setuju
B. Agak Tidak Setuju
C. Tidak Setuju Mahu Pun Setuju
D. Agak Setuju
E. Sangat Setuju

13. Saya menanam pokok hijau

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

14. Saya tahu atau mahu belajar cara menyelia kerja-kerja orang lain

A. Ya
B. Tidak pasti
C. Tidak

15. Saya suka memberi ceramah

A. Ya
B. Tidak pasti
C. Tidak

16. Walaupun di mana saya berada, saya tetap boleh menyesuaikan diri.

A. Ya
B. Tidak
C. Tidak Pasti

17. Pada setiap masa, saya sentiasa suka dipandang kemas dan bersih.

A.Ya
B.Tidak
C. Tidak Pasti

18. Mengambil risiko untuk menyelesaikan masalah

A. Sangat menggambarkan diri saya
B. Menggambarkan diri saya
C. Agak menggambarkan diri saya 
D. Tidak menggambarkan diri saya
E. Sangat tidak menggambarkan diri saya

19. Saya tiada masalah bekerja di luar kawasan

A. Sangat menggambarkan diri saya
B. Menggambarkan diri saya
C. Agak menggambarkan diri saya 
D. Tidak menggambarkan diri saya
E. Sangat tidak menggambarkan diri saya

20. Saya mampu menangani tekanan tanpa bantuan sesiapa

A. Sangat menggambarkan diri saya
B. Menggambarkan diri saya
C. Agak menggambarkan diri saya 
D. Tidak menggambarkan diri saya
E. Sangat tidak menggambarkan diri saya

21. Teknologi moden luar negara dalam sektor pertanian patut diterapkan bagi meningkatkan produktiviti tempatan

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju

22. Penggunaan tenaga manusia wajar dikurangkan dalam sektor pertanian untuk tingkatkan produktiviti penghasilan makanan

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju

23. Tanah terbiar wajar dibangunkan untuk pertanian berbanding perumahan rakyat

A. Sangat Tidak Setuju
B. Agak Tidak Setuju
C. Tidak Setuju Mahu Pun Setuju
D. Agak Setuju
E. Sangat Setuju

24. Saya cerewet dalam melakukan aktiviti yang memajukan saya

A. Sangat Tidak Setuju
B. Agak Tidak Setuju
C. Tidak Setuju Mahu Pun Setuju
D. Agak Setuju
E. Sangat Setuju

25. Apabila keputusan telah dikeluarkan, mereka tidak boleh menghentikan saya untuk melaksanakannya

A. Ya
B. Tidak pasti
C. Tidak

26. Di dalam mesyuarat, saya mengambil inisiatif untuk bercakap menyatakan pendapat

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

27. Saya tiada masalah untuk bertanggungjawab atas kesilapan orang lain 

A. Sangat Tidak Setuju
B. Agak Tidak Setuju
C. Tidak Setuju Mahu Pun Setuju
D. Agak Setuju
E. Sangat Setuju

28. Saya seorang yang sangat bertanggungjawab

A. Sangat menggambarkan diri saya
B. Menggambarkan diri saya
C. Agak menggambarkan diri saya 
D. Tidak menggambarkan diri saya
E. Sangat tidak menggambarkan diri saya

29. Saya suka menikmati makanan yang dibeli di tepi jalan berbanding di restoran

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

30. Saya membantu Orang Kurang Upaya Penglihatan melintas jalan

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

31. Saya seorang yang sangat sistematik dan teliti

A. Benar
B. Tidak Benar

32. Saya tidak suka orang lain menyempahkan ruang kerja saya

A. Benar
B. Tidak Benar

33. Saya akan berasa menyampah bila orang lain berperangai pelik

A. Benar
B. Tidak Benar

34. Khidmat Negara wajib dikenakan kepasa semua rakyat Malaysia berumur 21 - 35 tahun

A. Sangat setuju
B. Setuju
C. Tidak pasti
D. Tidak setuju
E. Sangat tidak setuju

35. Saya mudah bersimpati kepada sesuatu keadaan yang menyedihkan

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

36. Tindakan tatatertib wajar dikenakan kepada pekerja walaupun ia kesalahan pertama

A. Sangat Tidak Setuju
B. Agak Tidak Setuju
C. Tidak Setuju Mahu Pun Setuju
D. Agak Setuju
E. Sangat Setuju

37. Toleransi adalah satu sifat yang perlu ada dalam menjaga hubungan sesama rakan sekerja

A. Sangat Tidak Setuju
B. Agak Tidak Setuju
C. Tidak Setuju Mahu Pun Setuju
D. Agak Setuju
E. Sangat Setuju

38. Saya sangat marah jika bendera Malaysia dipijak

A. Sangat Kerap
B. Kerap
C. Tidak Pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak Pernah

39. Negara perlu membenarkan lebih banyak kemasukan tenaga asing dalam negara untuk memajukan ekonomi

A. Sangat Tidak Setuju
B. Agak Tidak Setuju
C. Tidak Setuju Mahu Pun Setuju
D. Agak Setuju
E. Sangat Setuju

40. Negara perlu menghadkan pengambilan warga asing dalam tenaga kerja bagi mengurangkan masalah sosial

A. Sangat Setuju
B. Setuju
C. Tidak Pasti
D. Tidak Setuju
E. Sangat Tidak Setuju


Mahu dapatkan rujukan sebagai persediaan ke Ujian Psikometrik PTD 2023? Klik link disediakan untuk info berkaitan pakej rujukan ujian ini - Info Rujukan Ujian Psikometrik 2023