15 Contoh Soalan Ujian Psikometrik Penolong Pegawai Psikologi S29

Mencari contoh soalan Ujian Psikometrik SPA untuk persediaan peperiksaan online Penolong Pegawai Psikologi gred S29? Di sini kami menyediakan 15 contoh soalan ujian psikometrik yang disesuaikan dengan skop dan tugasan Penolong Pegawai Psikologi S29.

Di dalam peperiksaan online sebenar Ujian Psikometrik, calon yang terlibat perlu menjawab kesemua soalan ujian antara 150 - 200 soalan, bergantung kepada perjawatan dan gred perjawatan. Calon diingatkan agar tidak meninggalkan sebarang soalan tanpa jawapan bagi memastikan peluang mendapat jumlah merit keseluruhan dapat dicapai semaksima mungkin.

Contoh Soalan Ujian Psikometrik Penolong Pegawai Psikologi S29

Contoh Soalan Ujian Psikometrik untuk Pemilihan Jawatan Penolong Pegawai Psikologi

Untuk info, ujian psikometrik yang dijalankan oleh SPA adalah untuk pemilihan calon bersandarkan kepada kecenderungan dan minat calon, selain menentu-pastikan samada calon mempunyai integriti dan ciri-ciri diperlukan untuk menjawat sesuatu jawatan.

Calon dikehendaki menjawab kesemua soalan disediakan dengan jujur dan memastikan jawapan yang diberikan adalah konsisten, sesuai dengan keperibadian calon. Calon perlu melepasi tahap penilaian ini sebelum dipilih untuk ke peringkat temuduga.

15 Contoh Soalan Ujian Psikometrik Penolong Pegawai Psikologi S29

Rujukan Ujian Psikometrik SPA versi 2023

Berikut adalah contoh-contoh soalan Ujian Psikometrik yang boleh dijadikan panduan serta rujukan sebelum peperiksaan online sebenar.

1. Saya seorang yang pendiam dan tidak suka bergaul

A. Sangat menggambarkan diri saya
B. Menggambarkan diri saya
C. Agak menggambarkan diri saya
D. Tidak menggambarkan diri saya
E. Sangat tidak menggambarkan diri saya

2. Saya suka melakukan aktiviti yang menimbulkan kegembiraan

A. Sangat menggambarkan diri saya
B. Menggambarkan diri saya
C. Agak menggambarkan diri saya 
D. Tidak menggambarkan diri saya
E. Sangat tidak menggambarkan diri saya

3. Saya cenderung beranggapan baik terhadap orang lain

A. Sangat menggambarkan diri saya
B. Menggambarkan diri saya
C. Agak menggambarkan diri saya 
D. Tidak menggambarkan diri saya
E. Sangat tidak menggambarkan diri saya

4. Saya seorang yang sentiasa menyelesaikan sesuatu kerja dalam tempoh diberikan

A. Sangat tidak setuju
B. Tidak setuju
C. Tidak pasti
D. Setuju
E. Sangat setuju

5. Saya akan melakukan kerja dengan teliti supaya tidak perlu dilakukan semula

A. Sangat tidak setuju
B. Tidak setuju
C. Tidak pasti
D. Setuju
E. Sangat setuju

6. Saya tenang dan berasa yakin

A. Sangat kerap
B. Kerap
C. Tidak pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak pernah

7. Secara umumnya, saya suka bergaul dengan orang lain

A. Sangat kerap
B. Kerap
C. Tidak pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak pernah

8. Di dalam interaksi sosial, saya rasa amat sukar bermesra dengan orang baru dikenali

A. Wajar
B. Tidak wajar

9. Pilihan perlu dibuat secara 

A. Rawak
B. Teliti

10. Jika kita melakukan kebaikan, orang lain akan membalas dengan kebaikan

A. Setuju
B. Tidak setuju
C. Tidak pasti

11. Setiap manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri

A. Sangat setuju
B. Setuju
C. Tidak pasti
D. Tidak setuju
E. Sangat tidak setuju

12. Batas sabar seseorang itu adalah pada saat lelah dengan kesabaran itu

A. Sangat setuju
B. Setuju
C. Tidak pasti
D. Tidak setuju
E. Sangat tidak setuju


13. Saya mudah berasa takut

A. Sangat kerap
B. Kerap
C. Tidak pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak pernah

14. Saya merasa marah apabila orang menyatakan sekolah saya tidak baik

A. Sangat kerap
B. Kerap
C. Tidak pasti
D. Kadang-kadang
E. Tidak pernah

15. Masalah bukan untuk dihadapi dengan kasar tetapi dengan kesabaran

A. Sangat setuju
B. Setuju
C. Tidak pasti
D. Tidak setuju
E. Sangat tidak setuju