Tugas Seorang Penguasa Kastam WK41

Pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) telah mengumumkan pengambilan jawatan Penguasa Kastam WK41. Pengambilan ini akan membabitkan beberapa ujian dan peperiksaan online yang dikendalikan oleh pihak SPA. Ia adalah untuk menyaring calon yang benar-benar sesuai dengan jawatan ini.

Calon yang berkelayakkan dari segi akademik akan dipanggil untuk satu peperiksaan samada Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) atau Ujian Psikometrik atau kedua-duanya sekali sebelum diterima untuk panggilan temuduga. Temuduga ini akan dikendalikan bersama SPA serta pegawai daripada Jabatan Kastam Di Raja (JKM).

Info Jawatan Penguasa Kastam WK41

Tugas Seorang Penguasa Kastam

Jawatan Penguasa Kastam WK41 adalah antara jawatan yang menjadi pilihan ramai calon lepasan ijazah. Pengambilan untuk jawatan ini sering menerima banyak permohonan calon setiap tahun. Jadi persaingan untuk jawatan ini adalah tinggi.

Ini adalah antara sebab pihak SPA mengambil langkah mengadakan peperiksaan online termasuklah Ujian Psikometrik sebelum calon yang telah disaring dipanggil untuk proses yang lebih teliti menerusi temuduga. Ia adalah satu proses saringan yang ketat bagi memastikan calon benar-benar berkelayakkan dan mampu melaksana tugas dan tanggungjawab besar seorang Penguasa Kastam WK41.

Deskripsi Tugas dan Tanggungjawab Penguasa Kastam WK41

Berikut adalah tugas dan deskripsi tanggungjawab seorang Pegawai Penguasa Kastam bagi gred WK41:

  • Memperjeniskan barang-barang mengikut tarif-tarif, membuat taksiran harga bagi pungutan duti kastam/cukai jualan, memproses serta meluluskan permohonan pengimportan/pengeksportan barang-barang berduti tertakluk kepada larangan-larangan import/eksport di pintu-pintu masuk/keluar negara, Zon-zon Bebas Cukai dan Gudang-gudang Berlesen.
  • Memproses permohonan lesen gudang-gudang eksais, gudang-gudang berlesen, gudang-gudang pengilangan berlesen.
  • Mengaudit akaun syarikat-syarikat yang dilesenkan di bawah akta-akta Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan untuk pungutan cukai jualan/perkhidmatan.
  • Memproses permohonan mendapatkan pengecualian cukai jualan, memeriksa stok dan penggunaan barang-barang berduti syarikat-syarikat yang mendapatkan pengecualian duti kastam, memproses permohonan remisi cukai, menyelia tugas pemeriksaan penumpang dan menjalankan siasatan ke atas syarikat/individu yang melakukan penyelewengan/penyeludupan dan bertindak sebagai Pegawai Pendakwa bagi kes-kes kastam di Mahkamah dan menjalankan lain-lain tugas penguatkuasaan.


Peperiksaan Online Penguasa Kastam WK41

Pihak SPA akan menjalankan saringan awal calon menerusi proses peperiksaan online. Peperiksaan ini akan melibatkan penilaian menerusi beberapa aspek, biasanya Pengetahuan Am, Daya Menyelesaikan Masalah dan juga Kefahaman Bahasa Inggeris.

Pun begitu, forrmat penilaian ini sentiasa berubah mengikut keperluan semasa. Ada pengambilan atau peperiksaan online yang melibatkan samada Pengetahuan Am dan Daya Menyelesaikan Masalah; ada ketika ia melibatkan Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris dan ada satu tahap, pihak SPA membuat penilaian ketiga-tiga aspek selain daripada penilaian sikap dan minat menerusi Ujian Psikometrik.

Berdasarkan kepada pengalaman kami bersama dengan calon yang terbabit dengan pengambilan jawatan Penguasa Kastam WK41, ramai calon GAGAL pada peringkat saringan ini kerana kekurangan persediaan dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan online mahupun Ujian Psikometrik. Calon tidak mengetahui format soalan sehingga banyak membazirkan masa ketika peperiksaan online sebenar dibuat.

Malah, ramai yang keliru dengan soalan terutama soalan Kefahaman Bahasa Inggeris yang mempunyai seksyen dalam seksyen.

Calon mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan matematik dalam seksyen Daya Menyelesaikan Masalah. Akibatnya, banyak soalan tidak mampu dijawab dalam tempoh masa ditetapkan.

Ramai juga calon gagal dalam Ujian Psikometrik (jika terlibat), walhal ujian ini adalah ujian paling mudah yang menilai minat dan kecenderungan calon. Calon gagal kerana tidak mampu mendapatkan skor atau merit lulus yang dikehendaki.

Rujukan Khas untuk Peperiksaan (PSEE) Penguasa Kastam WK41

Ebook Rujukan Contoh Soalan PSEE Penguasa Kastam

Bagi membantu calon, kami bersama Tim Infokerjaya telah mengeluarkan beberapa siri rujukan lengkap dengan contoh soalan untuk membantu calon menghadapi peperiksaan online untuk jawatan Penguasa Kastam WK41.

Ia adalah merupakan rujukan lengkap disertakan dengan penerangan format peperiksaan terkini dikeluarkan SPA, selain puluhan contoh soalan (dengan jawapan) untuk membantu calon. Ia merangkumi kesemua seksyen terlibat.

Pakej rujukan ini adalah satu-satunya rujukan peperiksaan Penguasa Kastam yang dikemaskini mengikut keperluan semasa dan berdasarkan info daripada SPA.

Untuk membuat tempahan, anda boleh terus ke link disediakan di bawah ini:

[+] https://affiliates.jvsecurepay.com/go/penguasa-kastam-wk41/2624

Pastikan anda buat tempahan awal kerana ia dalam tempoh terhad dan terkawal. Jika anda terlepas, anda mungkin tidak dapat membuat persediaan rapi menggunakan rujukan ini. In Sha Allah, rujukan ini mampu membantu anda sepertimana ianya telah membantu puluhan ribu calon sebelum ini.

Moga dengan sedikit info berkaitan tugas dan tanggungjawab seorang Penguasa Kastam serta maklumat berkaitan pengambilan jawatan ini dapat dimanfaatkan bersama.