15 Contoh Soalan Pengetahuan Am Terkini Exam PTD M41

Khas untuk panduan calon yang bakal menghadapi Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam jawatan Pegawai Tadbir Diplomatik gred M41! Peperiksaan online untuk PTD M41 akan dijalankan pada 8 Julai 2021 melibatkan 3 seksyen utama iaitu Pengetahuan Am, Daya Menyelesaikan Masalah dan juga Kefahaman Bahasa Inggeris.

Calon yang dipanggil untuk sesi peperiksaan online ini perlu menjawab kesemua soalan diberikan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Calon yang berjaya lulus dengan baik, dan memenuhi kriteria pemilihan akan dipanggil ke peringkat seterusnya sebelum menjalani latihan dan kursus sebagai Pegawai Tadbir Diplomatik.

Contoh Soalan Seksyen Pengetahuan Am PSEE PTD M41

Panduan Exam PTD M41

Untuk membantu calon-calon membuat persediaan sebelum peperiksaan online sebenar, berikut adalah beberapa contoh-contoh soalan Seksyen Pengetahuan Am sebagai panduan untuk PSEE PTD M41:

1. Apakah aplikasi yang menguruskan pendaftaran Vaksinasi Covid-19 di Malaysia?

A) MyVaksin
B) MyCovidVacsine
C) MySejahtera
D) MySejahteraVaksin

2. Apakah fungsi vaksin?

A) Mengubati pesakit yang mengidap penyakit berjangkit merbahaya
B) Mengurangkan kesan sampingan akibat terkena jangkitan virus
C) Meningkatkan tahap imuniti badan tanpa menyebabkan jangkitan penyakit
D) Membantu tubuh untuk melawan jangkitan bakteria berbahaya

3. Tempoh Proklamasi Darurat 2021

A) 1 Januari 2021 hingga 31 Ogos 2021
B) 1 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021
C) 11 Januari 2021 hingga 31 Ogos 2021
D) 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021

4. Apakah dimaksudkan dengan PdPR yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia?

A) Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah
B) Pendidikan dan Pembelajaran di Rumah
C) Pengajaran dan Pendidikan di Rumah
D) Pengajaran dan Persekolan di Rumah


5. Kenapakah PdPR dilakukan?

A) Mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
B) Kekurangan guru untuk mengajar di sekolah
C) Murid tidak dapat hadir ke sekolah atas sebab pandemik Covid-19
D) Guru tidak dapat hadir ke sekolah kerana pandemik Covid-19

6. Menerusi PdPR, berdasarkan kepada Kementerian Pendidikan, berapakah tempoh waktu layar sehari maksimum ditetapkan untuk murid sekolah rendah dan pelajar menengah rendah dengan merujuk kepada The American Academy of Pediatrics (AAP)dan World Health Organization (WHO)?

A) 1 - 2 jam dan 2 - 3 jam
B) 1 - 3 jam dan 2 - 4 jam
C) 1 - 2 jam dan 1 - 2 jam
D) 1 - 2 jam dan 3 - 4 jam

7. Antara berikut, manakah bukan tugas Majlis Raja-Raja?

A) Memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan perlembagaan
B) Memperkenankan atau tidak memperkenankan apa-apa undang-undang dan membuat atau memberikan nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang di bawah Perlembagaan ini dikehendaki diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja atau dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja.
C) Membubarkan Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri
D) Memberi pengampuanan, tunda hukum dan lega hukum, atau meringankan hukuman kepada pesalah atau banduan

Rujukan Contoh Soalan PSEE PTD M41 2021

8. Perlembagaan Persekutuan yang juga dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan kepada dua dokumen sebelumnya iaitu ___________ dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan Malaysia telah digubal berdasarkan nasihat daripada _____________ yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956.

A) Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, Suruhanjaya Reid
B) Perjanjian Negeri-Negeri Selat 1948, Suruhanjaya Cobbolt
C) Perjanjian Komanwel 1948, Suruhanjaya Diraja Negeri Bersekutu
D) Perjanjian Majlis Raja-Raja Melayu 1957, Suruhanjaya Negara Merdeka Komanwel

9. Bilakah Rukun Negara diisytiharkan secara rasmi?

A) 31 Ogos 1957
B) 16 September 1963
C) 31 Ogos 1970
D) 13 Mei 1969

10. Jata Negara Malaysia merupakan lambang rasmi kerajaan Malaysia yang telah diperkenankan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Reka bentuk Jata Negara telah diusahakan oleh Jabatan Ukur. Terdapat berapa warna di dalam Jata Negara Malaysia?

A) Lima
B) Enam
C) Tujuh
D) Lapan

11. Di dalam Jata Negara terdapat lima bilah keris melambangkan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Nyatakan negeri-negeri tersebut?

A) Pulau Pinang, Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Johor
B) Johor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu
C) Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor
D) Johor, Kedah, Perlis, Perak, Selangor

12. Penyediaan ______________ sebagai dasar bersepadu adalah penting sebagai garis panduan perancangan dan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti yang menjurus kepada usaha memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terus terpelihara. Dasar ini telah dirangka dengan penglibatan oleh para pemegang taruh dari pelbagai kementerian dan agensi kerajaan serta Badan Bukan Kerajaan (NGO) melalui beberapa siri libat urus dan mesyuarat berkala. Dalam hal ini, input dan maklumbalas berhubung aspirasi dan harapan yang digariskan dalam pelbagai dokumen kerajaan semasa turut diambil kira.

A) Dasar Keselamatan dan Ketenteraman Awam
B) Dasar Ketenteraman dan Kelestarian Awam
C) Dasar Keselamatan dan Kemakmuran Awam
D) Dasar Ketenteraman dan Kemudahan Awam

13. Siapakah Ketua Polis Negara yang baharu - dilantik pada Mei 2021?

A) Datuk Seri Acryl Sani Abdullah Sani
B) Tan Sri Abdul Hamid Bador
C) Datuk Seri Mazlan Lazim
D) Datuk Seri Hamzah Zainudin

14. Antara berikut, manakah bukan jenama/jenis vaksin digunakan untuk Covid-19?

A) Pfizer-BioNTech
B) AstraZeneca
C) Sinovac
D) Sputnik V
D) MMR Varicella

15. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk urusan di peringkat antarabangsa melalui agensi di bawahnya tidak termasuk:

A) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
B) United Nations High Commissioner on Refugees (UNHCR)
C) Gagasan Malaysia, Filipina dan Indonesia (MAPHILINDO)
D) Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

16. Siapakah ketua yang dipertanggungjawabkan di dalam bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Kementerian Dalam Negeri (KDN)?

A) Setiausaha Bahagian Gred Khas C
B) Setiausaha Bahagian Gred Khas A
C) Timbalan Setiausaha Bahagian Gred F52
D) Ketua Penolong Setiausaha Gred F48

Untuk lebih banyak soalan-soalan (lengkap jawapan) termasuk untuk Seksyen Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris, bolehlah gunakan rujukan ini:Tempahan TERHAD untuk pakej rujukan ini boleh dibuat menerusi link berikut - https://affiliates.jvsecurepay.com/go/ptd-m41/2624

Pakej berserta nota lengkap dan contoh soalan bermula dari RM40