Nota Am - PSEE Akauntan gred WA41

Nota am berkaitan kerjaya Akauntan WA41 di Jabatan Akauntan Negara. Nota pengetahuan am ini adalah sebagai rujukan dan panduan peperiksaan online untuk jawatan Akauntan gred WA41.

Jika anda ingin memiliki rujukan lengkap disertakan dengan contoh-contoh soalan untuk Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) Ujian Psikometrik, boleh rujuk ruangan tempahan pakej rujukan tersebut di sini - Rujukan PSEE Psikometrik Akauntan WA41 - Edisi 2023

Rujukan PSEE Akauntan WA41

Pengetahuan Am - Akauntan WA41

Peperiksaan online atau PSEE untuk jawatan Akauntan WA41 akan melibatkan tiga seksyen utama. Ia berbeza dengan format peperiksaan Akauntan pada sesi 2017 di mana melibatkan dua seksyen utama sahaja. Manakala sesi 2020, peperiksaan ini akan menampilkan seksyen Pengetahuan Am, Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris.

Seksyen A adalah Seksyen Pengetahuan Am, di mana calon yang terlibat dengan PSEE Akauntan WA41 akan ditanya mengenai fakta-fakta terkait dengan negara, pengurusan kewangan, perihal Jabatan Akauntan, undang-undang dan juga isu semasa yang hangat diperkatakan. Calon juga akan ditanya berkaitan tugas dan tanggungjawab serta skop kerjaya sebagai Akauntan di Jabatan Akauntan Negara.

Daripada pengalaman kami, kebanyakkan soalan di seksyen ini akan menyenaraikan soalan yang ada kaitan dengan perlaksanaan tugas seorang Akauntan, contohnya mengenai asas perakaunan, sistem perakaunan, piawai digunakan Jabatan, termasuk juga perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Akauntan Negara. Adakalanya, soalan berkaitan kejayaan jabatan, bajet terkini negara, selain beberapa penggunaan istilah yang berkaitan dengan akauntan.

Terlibat dengan Ujian Psikometrik SPA 2023?

Kami ada rujukan khusus untuk persediaan Psikometrik SPA, jika anda terbabit dengan peperiksaan online ini, boleh dapatkan pakej rujukan + 200 contoh soalan (dgn jawapan) menerusi link/butang di bawah:

Tempah Sekarang!

Untuk membantu calon dalam seksyen ini, kami sediakan beberapa info, fakta dan rujukan bagi meningkatkan lagi pengetahuan am berkaitan jawatan ini.

Tugas dan Tanggungjawab Akauntan WA41

Akauntan gred WA41 berada di dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional di bawah Jabatan Akauntan Negara. Tugasnya adalah mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi perakaunan dan kewangan pejabat-pejabat Kerajaan, meliputi melaksanakan analisis laporan kerangan serta fungsi perbendaharaan.

Tugas lain seorang akauntan di jabatan kerajaan juga meliputi:
 1. Memberikan khidmat nasihat dan kawalan dalam belanjawan sesebuah jabatan atau kementerian
 2. Menyemak pembayaran cukai keatas syarikat swasta atau individu serta menyediakan penyata cukai
 3. Menyediakan pelan kawalan bagi menjimatkan kos
 4. Mengesahkan penyata kewangan dalam pembentangan kepada pengurusan atasan atau mesyuarat pengurusan
 5. Melaksanakan audit kewangan diperingkat jabatan atau kementerian
 6. Melaksanakan dasar kerajaan
 7. Perlu mempunyai kecekapan sebagai juruaudit, juru perunding, penolong akaun, kerani akaun dan lain-lain

Asas Perakaunan

Asas perakaunan yang digunakan bagi memperakaunkan akaun Kerajaan Persekutuan ialah perakaunan berasaskan tunai atau tunai ubahsuai.

Piawaian Perakaunan Kerajaan (Asas Tunai)

Piawaian Perakaunan Kerajaan (PPK) adalah bertujuan untuk menetapkan dasar dan piawaian perakaunan serta asas persembahan penyata kewangan tahunan yang perlu dipatuhi oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Ini adalah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61].

Skop PPK ini hendaklah digunakan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang menguruskan akaun-akaun Kumpulan Wang Disatukan. Akaun-akaun ini perlu diaudit terlebih dahulu oleh Ketua Audit Negara sebelum dibentangkan di Parlimen bagi Kerajaan Persekutuan dan Dewan Undangan Negeri bagi Kerajaan Negeri.

Seksyen Pengetahuan Am - Akauntan WA41

Kerajaan Malaysia merupakan negara pertama yang telah mengamalkan Piawaian Perakaunan Sektor Awam. Dan sehingga kini, terdapat 10 PPK telah dikuatkuasakan iaitu:

 1. Dasar Perakaunan Kerajaan
 2. Persembahan Penyata Kewangan Kerajaan
 3. Akaun Hasil Disatukan
 4. Akaun Amanah Disatukan
 5. Akaun Pinjaman Disatukan
 6. Pelaburan
 7. Wang Tunai
 8. Penyata Akaun Memorandum
 9. Pertukaran Mata Wang Asing
 10. Pemberian Kerajaan

Perkhidmatan Disediakan Jabatan Akauntan Negara

Antara perkhidmatan disediakan dan diuruskan oleh Jabatan Akauntan Negara termasuk:

 • Wang Tidak Dituntut
 • Perundingan Kewangan dan Perakaunan
 • Akaun Depositori Pusat Menteri Kewangan
 • Kelulusan Juruaudit dan Penyelesai Syarikat
 • Kursus Kewangan dan Perakaunan
 • Pembayaran Gaji

SAGA

SAGA adalah merujuk kepada Standard Accounting System for Government Agencies (Sistem Perakaunan Standard bagi Agensi Kerajaan).

SAGA merangkumi sistem aplikasi perakaunan dan kewangan yang dibangunkan atau Commercial Off-The-Shelf (COTS) serta sistem sokongan berkaitan data kewangan yang berintegrasi dengannya. Sistem aplikasi tersebut perlu mematuhi reka bentuk sistem aplikasi perakaunan dan kewangan yang diluluskan oleh Jabatan Akauntan Negara dan Kriteria Pematuhan SAGA.

Objektif SAGA adalah seperti berikut:

 1. Memastikan penyata kewangan dapat disediakan dengan lebih cepat, tepat, kemas kini, berintegriti, mematuhi piawaian perakaunan yang diterima pakai serta memantapkan pengurusan perakaunan dan kewangan Agensi Kerajaan; dan
 2. Memastikan keselamatan sistem, data dan maklumat terjamin dari aspek kerahsiaan (confidentiality), integriti (integrity) dan ketersediaan (availability) iaitu data dan maklumat dilindungi, terpelihara, lengkap dan boleh diakses pada bila-bila masa.

Proses-proses yang terlibat dalam permohonan kelulusan reka bentuk sistem daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia


Agensi Kerajaan rujuk rancangan pembangunan sistem aplikasi perakaunan dan kewangan ke CGSO

Agensi Kerajaan mengemukakan permohonan kelulusan reka bentuk sistem kepada Bahagian Khidmat Perunding (BKP), Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

Agensi Kerajaan membentangkan permohonan kelulusan reka bentuk sistem dalam Mesyuarat Pra-Kelulusan Reka bentuk Sistem Aplikasi Perakaunan dan Kewangan

BKP, JANM membentangkan permohonan kelulusan reka bentuk sistem kepada Jawatankuasa Teknikal SAGA (JKT) untuk perakuan

BKP, JANM membentangkan permohonan kelulusan reka bentuk sistem kepada Jawatankuasa Pemandu SAGA (JKP) untuk kelulusan

BKP, JANM mengemukakan surat kelulusan reka bentuk sistem kepada Agensi KerajaanItulah serba-sedikit info berkaitan Akauntan WA41 dan Jabatan Akauntan Negara yang mungkin akan menjadi salah satu soalan ditanya di dalam Seksyen A - Pengetahuan Am.

Sebenarnya skop soalan seksyen ini agak luas, jadi tanpa persediaan dan NOTA RINGKAS dan PADAT, calon yang kurang mengambil perhatian mengenai perjawatan WA41 ini pasti akan hilang arah dan punca.

Maka, kami syorkan untuk mendapatkan pakej rujukan am untuk PSEE Akauntan WA41 yang telah disediakan oleh pihak Tim Infokerjaya. Ia merupakan ebook rujukan untuk peperiksaan melibatkan Seksyen Pengetahuan Am, Daya Menyelesaikan Masalah dan juga Kefahaman Bahasa Inggeris.

Untuk membuat tempahan segera pakej rujukan am PSEE ini, boleh klik pautan disediakan di bawah ini:

[+] Rujukan PSEE Umum - Extra Seksyen


Buat anda yang merupakan calon PSEE Akauntan WA41, kami doakan kejayaan anda. Gunakan kesempatan masa yang ada untuk menelaah dan membuat latih-tubi contoh soalan.