Contoh Kertas Soalan MUET - Listening

Contoh kertas soalan MUET - kertas 1 Listening 800/1. Pihak iKerjayaGraduan.com sukacita berkongsi contoh kertas soalan MUET untuk kertas 1 Listening 800/1. Contoh soalan ini adalah sebagai panduan dan rujukan para calon yang akan mengambil peperiksaan MUET 2015. Ia bukan kertas soalan bocor peperiksaan MUET 2015, dan ianya dikongsikan sebagai membantu persediaan calon-calon peperiksaan MUET sahaja.

Anda boleh mendapatkan pakej lengkap rujukan peperiksaan MUET yang mengandungi lebih banyak contoh soalan dalam setiap bahagian. Jika berminat mahu tahu lebih lanjut, disyorkan untuk layari laman web - Panduan Lulus MUET.

Contoh Kertas Soalan MUET - Listening

Contoh Kertas Soalan MUET - Listening
Format kertas 1 - Listening ini mengandungi 3 bahagian atau dipanggil sebagai Part I, Part II dan Part III. Setiap bahagian ada pecahan markah tersendiri.
Contoh Kertas Soalan MUET - Listening

Contoh Kertas Soalan MUET - Listening

Contoh Kertas Soalan MUET - Listening

Para calon MUET perlu mempunyai kemahiran mendengar dengan baik audio yang akan diperdengarkan bagi menjawab soalan-soalan yang diberikan. Adalah penting untuk calon mengetahui teknik-teknik mendengar dan cara menjawab peperiksaan MUET - Paper 1 Listening supaya dapat menjawab dengan berkesan serta mendapat markah penuh.

Pakej Rujukan dan Contoh Kertas Soalan MUET

Pakej ini menyediakan 9 set koleksi dari peperiksaan MUET 2010 hingga 2013. Kertas ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Pada setiap bahagian anda perlu memberikan jawapan pada kertas merujuk kepada AUDIO yang diperdengarkan kepada anda. Oleh itu di sini anda akan diuji kemahiran mendengar Bahasa Inggeris anda.

Dapatkan lebih banyak contoh soalan serta teknik yang anda perlu mahir agar berjaya lulus peperiksaan MUET dengan cemerlang.

Pastikan anda mendapatkan Rahsia Lulus Cemerlang MUET (klik).