Jul 23, 2018

Pegawai Tadbir N41 Negeri Sarawak

Jika anda memilih untuk memohon jawatan Pegawai Tadbir gred N41 bagi negeri Sarawak, berikut adalah beberapa info penting mengenai jawatan ini yang perlu anda tahu. Ia sangat penting sebagai pengetahuan asas mengenai jawatan Pegawai Tadbir N41 ini.

Antara perkara wajib perlu tahu mengenai jawatan Pegawai Tadbir gred N41, adalah berkaitan gred gaji dan syarat lantikan ke jawatan gred N41 ini.


Info Jawatan Pegawai Tadbir N41 Sarawak

Untuk negeri Sarawak, taraf jawatan Pegawai Tadbir gred N41 adalah tetap atau jawatan berasaskan caruman. Pegawai Tadbir diletakkan di bawah kategori pengurusan dan profesional.

Bagi yang terpilih ke jawatan ini, tempoh percubaan sebelum disahkan jawatan dalam perkhidmatan adalah 3 tahun.

Tangga gaji untuk Pegawai Tadbir gred N41 adalah seperti berikut:

  • P1T1 RM1690.28 - P1T28 RM4790.56 

Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a)
(i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah Gred N41: P1T3); atau

(iii) ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah Gred N41: P1T4); dan

(b) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Artikel Terkait